Stichting BOEC  Ons Doel Realisatie Europark Windmolens & Provinciaal Omgevingsplan Nieuwsbrieven Blog Links Contact
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Tumblr Print Share via e-mail

© Litmaath Webdesign 2011-2015

Welkom op de website van Burgerbelang Omwonenden Europark Coevorden!

Stichting BOEC is opgericht door enkele bewoners uit de Coevorder wijken Heege-Noord en Heege-Zuid. Dit n.a.v. het feit dat steeds meer zware en vervuilende industrie zich op het Europark vestigt.

Helaas zijn dit over het algemeen bedrijven waar wij, bewoners van:


De Heege

De Vosmaten

Pikveld

Klinkenvlier

Achterhorn

Laarwald en

Laar


in meer of mindere mate, overlast van ondervinden of kunnen verwachten.


Met steeds grotere regelmaat wordt door bewoners van bovengenoemde wijken melding gemaakt van lawaai- en stankoverlast veroorzaakt door de activiteiten van de al aanwezige bedrijven.

Ook het lawaai dat wordt gemaakt door de windturbines wordt door veel mensen, vooral ‘s nachts, als bijzonder storend ervaren.


Doelstelling BOEC:

Behoud van een gezond, veilig en aangenaam leefklimaat in onze woonwijken

Zie ook: ons doelLet op:

St. BOEC is geenszins van plan om bedrijven en / of werkgelegenheid op het Europark of elders in Coevorden te weren of tegen te werken. Ook wij zien graag dat bedrijven zich in Coevorden vestigen en wij zien ook graag de werkgelegenheid in Coevorden toenemen.

Tegelijkertijd willen wij ons er voor inzetten, dat de bedrijven op het Europark en de bewoners van de omringende woonwijken als goede buren naast elkaar kunnen wonen.